Nunha parella heterosexual, que o home asuma que a súa compañeira ten que ser a súa enfermeira cando está mal de saúde e non inverte o rol cando a situación está á inversa desculpándose de exercer eses coidados dicindo que non sabe

Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario